Σέτ με 2 δοκιμαστικά κατσταβίδια 200 – 250 volt

2,40

FixPoint WZ SP 60-100
Blister set με 2 δοκιμαστικά κατσταβίδια 200 – 250 volt