Προέκταση PS2 αρσ.- PS2 θηλ. 5.0m (5412810112548).

2,52

Καλώδιο προέκταση PS2 αρσ.- PS2 θηλ.

Μήκος:5m